Terminsstart för HT-2023 i våra olika grupper enligt datum & tider nedan, gå till den tid grupp DU tränade i förra terminen, ev. justeras någon gruppindelning efter att terminen börjat och vi ser hur många som tränar vidare denna termin.

Sporthallen C / D-hallen Kungsbacka Lördag 2 september; Kidz & Barngrupp kl. 10.00-11.00 samt Fortsättningsgruppen kl. 11.00-12.15

Fjordskolan Onsala, Söndag 3 september enligt samma schema som förra terminen

Kollaskolan Kungsbacka Tisdag 5 september enligt samma schema som förra terminen