Karateträning är mycket variationsrik, men vi tillämpar även moderna träningsmetoder och övningar, samtidigt som det finns en lång tradition och historia om man ser på Karate som kampkonst. I klubben tränar vi traditionell Karate under moderna former. De flesta av våra medlemmar tävlar inte så vi har därför en särskild tävlingsgrupp för de som vill prova på att tävla.

Gällande tävling så finns det två grenar, Kata(form) och Kumite(kamp). Klassindelning sker oftast efter vikt eller ålder. En fördel med Kata är att det är något man kan träna hela livet. Träningskarriären är inte slut för att man fyllt 60- 70- eller 80 år. Man kan med fördel fortsätta att träna så länge man lever. Vi har också grupper i klubben där barn & ungdomar tränar tillsammans med sina föräldrar. Något som är ganska unikt inom idrott allmänt.

Vi delar in våra grupper efter kunskapsnivå (bältesgrad) och / eller ålder. Karate Kidz 6 – 8 år, Barngrupper 9 – 12 år ca samt Vuxen & ungdomsgrupper, från nybörjare till fortsättnings- och avancerade grupper.

Ett träningspass startar alltid med uppvärmning, sen kommer teknikträning, ibland varvat med styrka eller rörlighetsträning. Vi tränar oftast rörlighet genom KAT-metoden, Kontraktion – Avslappning -Töjning. En stor del av träningen är inriktad på koordination och smidighet. Ibland övar vi ensamma utan partner, ibland tillsammans med en träningskamrat när vi övar olika partekniker för att lära avstånd / timing samt hur teknikerna fungerar i praktiken.

Varje termin avslutas av en gradering, en test av kunskapen för att försöka erövra ett högre bälte. Klubben har också vid nybörjarstart i början av terminen några –Prova på- tillfällen då man utan kostnad kan testa om Karate är något för Dig.

 

Våra instruktörer

Har mångårig erfarenhet av både karate och barnträning. De åker regelbundet på seminarier i Japan för att träna och vidareutbilda sig samt deltar i idrottsledarutbildningar på hemmaplan.

KAT metoden