Gradering innebär i princip att man visar upp sina färdigheter för att instruktörerna skall se att man tillgodogjort sig den kunskap som krävs för att ta nästa bältesgrad. Detta sker oftast vid ett bestämt tillfälle i slutet på terminen.

I karate har vi ett graderingssystem med olika färg på det bälte som bärs med dräkten, Karate-gi’n. När man börjar träna sker gradering efter varje termin, men allt eftersom graden blir högre, och bältet mörkare blir träningstiden mellan graderingarna längre.

Att ta svart bälte 1 dan tar ca 6-8 år beroende på hur ofta och intensivt man tränar. Från svart 1 dan till 2 dan, minst 2 års träning eller från 3 dan till 4 dan minst 4 års träning osv.

Vi har två parallella graderingssystem, ett för våra barngrupper med så kallade mon-bälten samt ett system för vuxen& ungdom.

Barngrader

Bälte
  Vitt bälte med ett rött streck
  Vitt bälte med två röda streck
  Halvgult bälte
  Helgult bälte
  Halvorange bälte
  Helorange bälte
  Halvgrönt bälte
  Helgrönt bälte
  Halvblått bälte
  Helblått bälte
  Halvbrunt bälte
  Helbrunt bälte

Grader för Vuxen& ungdom

Grad Bälte
8 Kyu   Vitt bälte
7 Kyu Gult bälte
6 Kyu   Orange bälte
5 Kyu   Grönt bälte
4 Kyu   Blått bälte
3 Kyu   Brunt bälte
2 Kyu   Brunt bälte
1 Kyu   Brunt bälte
1 Dan / Shodan   Svart bälte
2 Dan / Nidan   Svart bälte
3 Dan / Sandan   Svart bälte
4 Dan / Yondan   Svart bälte
5 Dan / Godan   Svart bälte
6 Dan / Rokudan   Svart bälte
7 Dan / Nanadan   Svart bälte
8 Dan / Hachidan   Svart bälte