ÄNDRAD TRÄNINGSTID/GRUPPINDELNING C/D-hallen

Ändrad träningstid på lördagar för de som har bälte med ett (1) rött streck.

För att jämna ut storleken på våra grupper så vill vi att de som har ett (1) rött streck på bältet tränar i gruppen kl 10-11 på lördagar.

Om man ev. har problem med den ändrade tiden, så tala bara med ledarna.

UPPSAMLINGSGRADERING 28/1

Lördag den 28/1 på ordinarie träningstid/grupp i Sporthallen KBA C/D-hallen, har vi ett exta Graderingstillfälle för er som inte kunde vara med på graderingen i december pga. sjukdom / förhinder. Tag med avgiften (60kr) i ett namnat kuvert.

KLUBBFEST – KBA KARATEKLUBB den 29 april

Kungsbacka karateklubb bjuder in till klubbfest för alla medlemmar, en grupp för de lite yngre och en för de lite äldre!

Sista anmälningsdag är 2023-02-15.
Anmälan från 2023-02-15 är bindande och återbetalas ej (om vi inte skulle behöva ställa in).

Datum: 2023-04-29

Adress: Höglandavägen 45, 434 95 Kungsbacka (Tölögården)

Första gruppen:
6-17 år.
14:00-16:00.
Kostnad 100 kr per person. I denna grupp gör vi lekar/gruppövningar, käkar lite mat och umgås

Andra gruppen:
18-100 år.
18:00-00:00.
Kostnad 500 kr per person. I denna grupp är det regelrätt klubbfest som gäller. Denna grupp är från 18 år och uppåt. Ett undantag är om en förälder som är medlem i klubben närvarar på festen.
Respektive är också välkomna! De får dock göra en separat anmälan.

Klädsel: Vanliga kläder (inte karate-gi)

ANMÄLAN SKER VIA FÖLJANDE FORMULÄR
https://forms.gle/2TjbhWjC3zLMZH2EA

Vid övriga frågor, kontakta Isabellé på isabellebellarp@hotmail.com