Som medlem i klubben betalar man en tränings/termins- avgift vid start av varje termin. 

Träningsavgiften betalas vid nybörjarstart eller vid start av varje termin löpande innan sista januari för VT alt. sista september för HT. Avgiften måste vara betald för att man skall kunna träna / gradera. I avgiften ingår medlemskap i Svenska Karateförbundet och vår stilorganisation Kyu Shin Kan Sweden, samt Svenska Karateförbundets olycksfallsförsäkring via förbundsavgiften.

Terminsavgiften betalas till PlusGiro:
491 20 86 – 8 Kungsbacka Karateklubb

OBS! Glöm inte skriva namn och personnummer (+4 sista) samt träningsgrupp vid betalningen så vi vet vem betalningen avser.

Barn
750 krper termin
Föräldragrupp
750 krper termin
Vuxen
950 krper termin