Nu på lördag den 9/10 har vi uppsamlings-gradering i våra Barngrupper i Sporthallen, för de som inte kunde närvara och delta i slutet av VT-21. Gradring sker i den ordinarie gruppen på den vanliga träningstiden.

Vi saknar tyvärr fortfarnde terminsavgifter från ett antal aktiva i våra grupper som likväl tränar löpande. V har snart varit igång 1 månad så det är verkligen hög tid att betala avgiften för HT-21.

KBA KK