En uppsamlingsgradering för de som missade förra terminen lördag den 16/9 på ordinarie träningstid. Detta gäller barngrupperna i Kungsbacka sportcenter.