lördag den 1 oktober har vi uppsamlingsgradering i C/D-hallen i Kungsbacka, för de av er som inte kunde delta vid graderingen i slutet av VT.

Graderingen sker i ordinarie grupp på ordinarie träningstid, övriga som inte ska gradera tränar som vanligt i sina grupper.

Avgift 60 kr, ta gärna med ett namnat kuvert med garderingsavgiften.