Terminen startar för alla våra medlemmar från v.36 och frammåt. Först firar vi Svensk Karate 60 år den 3-4 september, se alla tider i Nyheter här under.

Man kan Prova På Karate 2 gånger utan kostnad, vill Du sen börja i Nybörjargrupp betalar man in Terminsgaviften, betalningsordning gäller om det blir fullt i gruppen! KarateKidz / Barngrupp 650 kr HT-22, Ungdom&Vuxengrupp 850 kr HT-22.

KOLLASKOLANS gymnastiksal Ungdom&Vugen från 13 års ålder

Tisdag 6 september kl. 19.00 – 20.30 – Start HT-22 för våra medlemmar samtidigt första Prova På-tillfället

Torsdag 8 september kl. 19.00 – 20.30 – Andra Prova På-tillfället samt träning enlig schem för tidigare medlemmar

SPORTHALLEN Kungsbacka i C/D-hallen Karatens dag den 3 september med olika grupper för våra medlemmar och de som vill Prova På Karate, se schemat här under i Nyheterna.

KarateKidz 6-8 år lördag 10/9 samt 17/9 kl. 10.00 – 11.00, Prova på Karate i C/D hallen

Barngrupp 9-12 år lördag 10/9 samt 17/9 kl. 10.00 – 11.00, Prova på Karate i C/D hallen

FJORDSKOLAN Onsala

Barngrupp 9-12 år torsdag 8/9 kl. 17.30-18.30 samt söndag 11/9 kl. 11.00-12.00

KarateKidz 6-8 år söndag 11/9 samt söndag 18/9 kl. 10.00-11.00