Folkhälsomyndigheten har klart deklarerat att fysisk aktivitet och träning är bra för den allmänna folkhälsan, vi väljer därför att åter starta upp vår gruppträning inomhus, dock under vissa ändrade betingelser.

Våra Barngrupper som tränade i Harmonislalen och Judohallen får från HT-20 nya lokaler i Kollaskolans Motionshall Gnejsvägen samt Kollaskolans Gymnastikhall Askvägen, här tränar sedan tidigare vår gemensamma Barngrupp på onsdagar. Notera att vi startar kl. 11.00 på lördagarna i Kolla!

NYBÖRJARKURSER planerar vi starta om några veckor i slutet av september, information om detta kommer inom kort på hemsidan. Detta efter att våra ordinarie grupper satt sig med rutiner och antal aktiva i de olika träningsgrupperna.

GENERELLA REGLER

-Om du känner dig det minsta sjuk, stanna hemma! Vid minsta symtom som snuva, feber, hosta m.m stanna hemma!

-Kom ombytt till träningen och duscha hemma.

-Undvik trängsel i och utanför träningslokalerna, följ inte med era barn in i omklädningsrum/lokalen efter att de vet vart de ska.

-Vi försöker sluta passet lite tidigare för att undvika trängsel vid in/utpassering mellan passen.

-Under träningen undviker vi partekniker, närkontakt och kast. Allt för att minska smittorisken!

-Vi håller hela tiden ordentligt och bra avstånd under hela passet.

KOLLA MOTIONSHALL Gnejsvägen KarateKidz lördag 5 september kl. 11.00 Gäller de barn som tränade i denna grupp i Judohallen kl. 10.00 VT-20

KOLLA GYMNASTIKHALL Askvägen Barn Nybörjare lördag 5 september kl. 11.00 Gäller de barn som tränade i denna grupp i Harmonisalen kl. 10.00 VT-20 Barn Fortsättning 1 lördag 5 september kl. 12.00 / Barn Fortsättning 2 lördag 5 september kl. 13.00

KOLLA GYMNASTIKHALL Askvägen Gemensam Barngrupp onsdag 9 september kl. 18.15

KOLLA GYMNASTIKHALL Askvägen Fortsättning& Avancerad grupp torsdag 3 september kl. 19.00 därefter samma schema som VT-20

FJORDSKOLAN Onsala. Här gäller samma lokal och tider- och gruppindelningar som förra terminen.

Torsdag 3 september kl. 17.00 Barngrupp

Fredag 4 september kl. 17.00 Ungdom& Vuxengrupp

Söndag 6 september kl. 10.00 KarateKidz / kl. 11.00 Barngrupp / kl. 13.30 Ungdom& Vuxengrupp

Välkomna till höstens alla grupper, med god handhygien och bra distans ska vi säkert lyckas genomföra en säker träning!