Det är mycket hög tid att betala terminsavgift för VT -19, terminen är i full gång men tyvärr har endast ett fåtal medlemmar fram tills idag betalat sin terminsavgift. Man kommer ihåg att köra sitt barn till träningen men inte alltid att betala avgiften. Det är mycket tråkigt för våra ledare att om och om igen behöva påminna barn, ungdomar vuxna om att de ska erlägga sin avgift, det tar tyvärr tid från träningen och är inte juste mot dem som redan betalat sin avgift. Här är en länk till hemsidan som visar hur man betalar:

Avgifter

KBA KK