Fortfarande tyvärr många som inte betalat in sin terminsavgift! Våra -Prova på- tillällen är slut så om man vill träna karate så ska avgiften betalas snarast.
Terminen har hållit på i ca 1 månad redan så våra fortsättningsmedlemmar ska också ha betalat avgiften, om ni inte gjort detta vänligen betala terminsavgiften omgående!!

PlusGiro; 491 20 86 – 8 skriv namn och person nr på den avgiften avser samt vilken träningsrupp.

KarateKidz / Barngrupperna 650kr
Föräldra/ Mittsgrupp 650kr
Ungdom / Vuxengrupperna 850kr