Vi vill påminna alla om att det är hög tid att betala avgiften för HT-20, träningen har redan börjat och är i full gång, glöm inte att skriva vem avgiften avser samt grupp/lokal och personnummer.

Våra ledare för barngrupperna i Fjordskolan vill gärna ha kontaktuppgifter/ telefon till de som tränar i barngrupperna där. En del föräldrar lämnade detta i redan maj i samband med vår utomhusträning vid Fjordskolan, ni som inte gjort det, sänd med en lapp till ledaren eller maila in via hemsidan.