1 maj INGEN TRÄNING Valborgshelg

8 maj – UTOMHUS Kungsbackaskogen vid parkeringen Kapellet kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 & 2

15 maj – INOMHUS Sporthallen KBA OBS inomhus kör vi tre grupper

kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 / kl. 12.00 – 13.15 Barngrupp 2

22 maj – UTOMHUS Kungsbackaskogen vid parkeringen Kapellet kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 & 2

29 maj – INOMHUS Sporthallen KBA – GRADERING för alla Barngrupper under ordinarie träningstid för den egna gruppen. – OBS inomhus kör vi tre grupper

kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 / kl. 12.00 – 13.15 Barngrupp 2

5 juni – UTOMHUS Kungsbackaskogen vid parkeringen Kapellet kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 & 2

12 juni – INOMHUS Sporthallen KBA OBS inomhus kör vi tre grupper – OBS Sista träningstillfället VT-21

kl. 10.00 – 11.00 KarateKidz / kl. 11.00 – 12.00 Barngrupp 1 / kl. 12.00 – 13.15 Barngrupp 2

VI HAR TYVÄRR FORTFARANDE BARN SOM TRÄNAR AKTIVT MEN INTE BETALAT TERMINSAVGIFETN FÖR VT-21 !!!

Vänligen se på hemsidan och läs schemat med jämna mellan rum, vi kommer att så snart läget så tillåter flytta alla verksamhet inomhus!