Sommaren 2021 kommer vi att ha vår Sommarträning , gemensam grupp på torsdagar, i Fjordskolan och nästa sommar blir det i Kolla Gymanstiksal.

Torsdagar kl. 18:30 – 20:00 Fjordskolan från den 17/6 till och med den 26/8