Kom och testa Karate, Koordination -Smidighet -Styrka -Självförsvar – Kondition -Balans -Varierad träning

Träna tillsammans, Barn och Föräldrar i Ungdom& Vuxengruppen, det finns inte många idrotter man kan träna tillsammans trots olika åldrar!

Vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta på våra Nybörjarstarter någon vecka för att först kunna säkerställa ordinarie grupper, som en konsekvens av Covid 19 då dessa ställdes in i mitten av mars månad.

Vi har därmed ett fåtal platser i några av våra grupper, vilket anges efter datum och tid för Prova på tillfällen för just den berörda gruppen.

Därför blir det betalningsordning som gäller om gruppen blir fullbelagd, så spara en kopia på den ev. betalning av terminsavgiften som ni gör, och då går platserna i gruppen till de som betalar avgiften först.

VUXEN&UNGDOM FRÅN CA. 13 ÅR OCH UPPÅT Terminsavgift Ht-20 850 kr Kolla gymnastiksal Askvägen Tisdag den 29/9 kl. 19.00 samt torsdag den 1/10 kl. 19.00 Här finns ca 10 platser, då man tränar samma tid som Fortsättningsgruppen. Blir fler än 10 st ändrar vi tiden för Nyb.gruppen till Måndag-Onsdag

Fjordskolan söndag den 27/9 kl. 13.30 samt fredag 2/10 kl. 17.00 Här finns ca 10 platser, om det blir fler hänvisas till KBA och Kolla gymnastiksal

BARNGRUPPER 9-12 ÅR Terminsavgift Ht-20 650 kr Kollaskolans gymnastiksal Askvägen, lördagen den 26/9 kl. 11.00 samt 3/10 kl. 11.00 Här finns ca. 15 platser

Fjordskolan torsdag den 24/9 kl. 17.00 samt söndag 27/9 kl. 11.00 Här finns ca. 10 platser

KARATEKIDZ 6-8 ÅR Terminsavgift Ht-20 650 kr Kollaskolans (nya) motionshall Gnejsvägen, lördag den 26/9 kl. 11.00 samt 3/10 kl. 11.00 Här finns ca. 15 platser

Fjordskolan Onsala söndag den 27/9 kl. 10.00 samt söndag 4/10 kl. 10.00 Här finns ca 10 platser

Kom till den lokal/tid som passer dig, fyll i en blankett och testa Karate utan kostnad. T-shirt, långa overall-byxor och barfota fungerar bra.

Välkomna till Kungsbacka Karateklubb