Vi startade höstens verksamhet i början av september, vi är nu i slutet av månaden men fortfarande har vi tyvärr många som inte betalat terminsavgiften. Vill därför påminna alla ni som inte gjort detta ännu att skyndsamt betala avgiften. Ni ser konto samt alla andra uppgifter under fliken – Om klubben / Avgifter –

Glöm inte att ange VEM avgiften avser samt person nr. och grupp för den som tränar!