På lördag den 23/9 har vi uppsamlingsgradering Harmonisalen, för de som missade / var sjuka eller bortresta vid graderingstillfället VT-17.

På söndag den 24/9 har uppsamlingsgradering Fjordskolan, för de som missade / var sjuka eller bortresta vid graderingstillfället VT-17.

Graderingen sker i den egna gruppen på ordinera träningstid.