EXTRA PROVA PÅ -TILLFÄLLEN I KOLLASKOLANS GYMNASTIKSAL v.39 Nybörjarkurs Vuxen&Ungdom

Två extra tillfällen att testa Karate utan kostnad kommer att erbjudas;

Måndag den 23/9 kl. 20.00 samt Onsdag den 25/9 kl. 20.00

Några av våra grupper börjar bli fullbelagda, särskilt KarateKidz i Judohallen lördagar kl. 10.00, då gäller betalningsordning, den som betalar terminsavgiften först får första platsen osv. tills vi drar ett streck när gruppen är fulltecknad. De som tränade förra terminen har natrurligtvis sin plats kvar, och behöver endast betala terminsavg. före sista september.

———————————-

HARMONISALEN Barngrupp 9-12 år lördag 7/9 samt 14/9 kl. 10.00-11.00

JUDOHALLEN KarateKidz 6-8 år lördag 7/9 samt 14/9 kl. 10.00-11.00

KOLLASKOLAN Nybörjare Vux&Ungdom från 12 år Måndag 9/9 kl. 20.00 samt Onsdag 11/9 kl. 19.30

FJORDSKOLAN Barngr 9-12 år Torsdag 5/9 kl. 17.00, samt Söndag 8/9 kl. 11

Vuxen&Ungdom från 12 år Fredag 6/9 kl. 17.00 samt Söndag 8/9 kl. 13.30

KarateKidz 6-8 år Söndag 8/9 kl. 10.00