Det är hög tid att betala terminsavgiften för VT-2023, avgiften har höjts från och med denna termin, avgiften har varit oförändrad i ca 10 år;

KarateKidz & Barngrupper 750 kr

Ungdom&Vuxen grupp 950 kr

Som vanligt betalas avgiften till PlusGiro 491 20 86-8, skriv vem avgiften avser / person nummer / grupp.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!