Vi har nu i inledningen av HT-21 haft väldigt olika och ojämt deltagarantal i våra grupper i C / D hallen i nya Sporthallen KBA. De två första grupperna är mycket större än Fortsättningsgrupp 1 och Fortsättningsgrupp 2. Vi behöver därför ändra lite i fördelningen av barnen i dessa grupper, naturligtvis så kan man träna kvar på den gamla tiden om det är enklare för familjens logistik, syskon som tränar samtidigt etc. meddela bara ledarna detta.

KarateKidz 6-8 år tränar vidare kl. 10.00 -11.00

Barn Nybörjare 9-12 år tränar kl. 10.00 – 11.00

Fortsättningsgrupp 1 kl 11.00 – 12.00 här tränar alla med – 1 rött streck upp till halvgult bälte

Fortsättningsgrupp 2 kl. 12.00 – 13.15 här tränar alla med – Helgult bälte och uppåt i grad

Våra ledare är ytterst tackasamma om ni föräldar hjälper oss att se till att era barn kommer till den grupp som är anpassade efter deras bältesgrad och kunskapsnivå. Tack på förhand!