Schemat för denna grupp i Judohallen på lördagar kommer att ändras under HT-16. Vi kör ett (1) pass på lördagar under hösten;
Judohallen lördagar kl. 11:00 – 12:15

Detta gäller tills vidare terminen ut 2016, sista passet för HT-16 blir lördagen den 17 december.