Medlemsregistrering

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Om sista fyra saknas, ange dom i samband med betalning av medlemsavgift.
Ange vilken grupp du tillhör
Behandling av personuppgifter
Jag godkänner att KBA KK använder dessa personuppgifter enligt GDPR i sitt medlemsregister, samt vid ansökan av kommunalt & statligt LOK-stöd

Alternativa pappersblanketter

https://kungsbackakarateklubb.se/wp-content/uploads/2023/08/Prova-pa-lappar-ifyllnadsbar.pdf

https://kungsbackakarateklubb.se/wp-content/uploads/2023/08/Registrering-av-kontaktuppgifter-KBA-KK_Ifyllnadsbar.pdf