Vi försöker nu att uppdatera och skapa en ny mail-lista så att vi kan nå alla föräldrar i våra Barngrupper via mail eller sms. Därför önskar vi att ni som har barn som tränar nu på lördag den 25/9, i Sporthallen KBA, om möjligt gärna följer med era barn in i hallen och talar med ledarna, istället för att släppa av vid parkeringen. Ni får då också tillfälle att titta in i våra nya fina lokaler i C och D-hallen.

Påminner också om att alla snarst betalar in terminsavgiften HT-21, om detta inte redan är gjort, all info. om detta hittar ni på hemsidan.

KBA KK