Från och med tisdag den 2 februari ändrar vi tillbaks gruppindelningen för våra Fortsättnings- / Avancerade grupper enligt det som nu står i schemat på hemsidan;

Tisdag    kl. 18.30 – 19.45  Fortsättningsgrupp (vit – grönt bälte)

Tisdag    kl. 19.45 – 21.00  Avancerad grupp     (blått – svart bälte)

Torsdag kl.  18.30 – 20.00 Fortsättning-& Avancerad grupp (gemensam grupp)