Tjugo stycken instruktörer från JKF Wadokai Kyu Shin Kan träffades i Kungälv lördagen den 16 januari, för genomgång och synkronisering av Wado Kai tekniker. Deltagande föreningar var Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, Kungsängen och Stenungsund.

Träningen börjar med grundläggande Kihon, för att sedan övergå till parträning, där man granskar varandras Kihon.

Senare delan av instruktörsträningen ägnades åt Kihon Kumite