Pga ett skolarrangemang är träningen i Kollaskolan inställd torsdag den 10 december.
Alla är istället välkomna till Fjordskolan kl. 17.00-18.30 på fredag den 11/12.