Med anledning av oro för spridning av Corona 2019-nCov har Kungsbacka Karateklubb i samråd med alla våra ledare/ instruktörer beslutat att ställa in samtliga ordinarie träningsgrupper. Initialt 2 veckor framöver om inget annat meddelas. Håll löpande koll på vår hemsida för ev. uppdateringar eller förändring av situationen.

Fredag 13/3 Fjordskolan träning som vanligt

Från och med lördag 14/3 och två veckor framåt, vecka 12 – 13 ställer vi in våra ordinarie tränings-grupper i alla våra lokaler, Fjordskolan, Judohallen / Harmonisalen samt Kollaskolans gymnastiksal.

Den 28 mars är vår sista lokaltid i Harmonisalen & Judohallen, dessa lokaler skall rivas och stängs därför av Fritid. En ny hall har påbörjats byggas men kommer inte att stå klar förrän tidigast våren 2021. Mer information om nya träningslokaler och tider för de grupper som tränat där kommer också inom kort här på hemsidan.