HARMONISALEN lördag den 7 september, Barngrupper samma tider som förra terminen.

JUDOHALLEN lördag den 7 september, KarateKidz,och Mittspass / Föräldragrupp, samma tider som förra terminen.

KOLLASKOLAN

Forts. Avancerad grupp Tisdag den 3 september kl. 19.00

Barngrupp kl. 18.15 Onsdag den 11 september

Forts. Avancerad grupp Torsdag den 5 september kl. 19.00

FJORDSKOLAN

Söndag den 1 september, samma tider&grupper som förra terminen

Torsdag den 5 september, samma tider&grupper som förra terminen

Fredag den 6 september, samma tider&grupper som förra terminen