För att få en jämnare fördelning av antal barn i våra grupper kommer vi under HT 2020 ha följande gruppindelning;

Forts.gr 1 kl. 12.00 1-2 röda streck till halv-gult bälte

Forts.gr 2 kl. 13.00 Hel-gult och högre bälte

I guppen på onsdagar kl. 18.15 i samma lokal kan alla, oavsett bälte, som tränat minst 1 termin delta.