På följande datum kommer vi att ha vårens Graderingar i våra olika grupper. Dock finns det, tyvärr trots påminnelser, fortfarande barn som tränar i våra grupper men INTE betalat Terminsavgiften för VT-23. För att kunna få gradera på dessa datum så SKALL Terminsavgiften var betald!

Graderingsavgiften är 60 kr, för våra Barngrupper, gärna i ett namnat kuvert.

Lördag 13/5 C/D-hallen, KBA på ordinarie träningstid. OBS. Terminsavgiften SKALL vara betald för att kunna få gradera

Söndag 21/5 FJordskolan, på ordinarie träningstid. OBS. Terminsavgiften SKALL vara betald för att kunna få gradera

Torsdag 25/5 Kollaskolans gymnastiksal, på ordinarie träningstid. För samtliga Vuxen & Ungdomsgrupper