FJORDSKOLAN Onsala den 16/5 kl. 10.00-12.00 Graderingsavgift 60 kr

SPORTHALLEN KBA den 29/5 på ordinarie grupps träningstid. Graderingsavgift 60 kr, kontant eller Swish.