För våra olika Barngrupper har vi gradering under ordinarie träningstid, för den grupp man normalt tränar i. Graderings-avgift 60 kr, betalas kontant på plats alternativt via Swish. Enklast att skriva barnets namn på ett kuvert och skicka med avgiften till graderingen.

FJORDSKOLAN söndag den 5 december – på ordinarie träningstid, för grupperna i Fjordskolan

SPORTHALLEN C/D lördag den 11 december – på ordinarie träningstid, för grupperna i Sporthallen

Sista träningstillfället i Sporthallen KBA är sedan den 18/12, därefter har vi uppehåll över JUL- & NYÅRSHELGERNA

KOLLASKOLANS gymnastiksal tisdag den 14 december – kl. 19.30 registering och uppvärmning kl. 19.00-19.30, för alla våra Vuxen&Ungdomsgrupper i Kolla och Fjordskolan. Graderingsavgift är från 60 kr till 8 kyu, ökar sen med 10 kr för varje kyugrad.

Om någon skulle missa dessa graderingstillfällen t.ex pga sjukdom, så kommer vi att som vanligt anordna en uppsamlings-gradering i början av VT-22.