GRADERING HT- 2019. Som vanligt kommer vi att ha en uppsamlingsgradering i början av nästa termin, för de som ev. inte kan delta dessa datum.

Sportcentret / Harmonisalen i Kungsbacka blir LÖRDAG den 14 december, gruppvis. Detta blir även sista träningen för höstterminen 2019.

Fjordskolan gruppvis barngrupper, SÖNDAG den 15 december.