Vi fortsätter vår utomhusträning tills vidare med gällande restriktioner under v. 47 med träning i

Kollaskolan lördag den 21/11 kl.11.00 Barngrupp

Fjordskolan söndag den 22/11 kl. 10.00 Barngrupp / kl. 11.00 Ungdom & Vuxengrupp

Till den 24/11 gäller nuvarande restriktioner, sen väntas nya besked om gällande om ev. restriktioner skall gälla fortsatt, så snart nya besked kommer från FHM / RF & Kommun så lägger vi upp ny info på hemsidan och FB.