FJORDSKOLAN Onsala kommer att ha -Prova På för Nybörjare den 4 mars. Schemat nedan gäller tills vidare, så snart vi får nya ev. uppdaterade riktlinjer kommer vi att flytta alla grupper inomhus, så snart detta kan vara möjligt.

Torsdagar INOMHUS

NYBÖRJARE Barn 8 – 12 år kl. 17.00 – 18.00 Prova på den 4 mars.

FORTSÄTTNING Barn 8 – 12 år kl. 18.00 – 19.00

Fredagar INOMHUS

UNGDOMAR 13 -18 år kl. 17.00 – 18.30 Alla våra medlemmar, i denna ålder, från våra olika grupper är välkommen till detta pass.

Söndagar UTOMHUS

KARATEKIDZ 6 – 8 år kl. 10.00 – 11.00 Löpande intag av nybörjare under terminen i mån av plats i gruppen. Prova På den 7 mars.

NYBÖRJARE & FORTSÄTTNING Barn 8 – 12 år kl. 11.00 – 12.00 (gemensam träning, delad grupp vid behov) Prova På den 7 mars.

UNGDOM & VUXEN 13 år < kl. 12.00 – 13.30

Vid minsta symtom av sjukdom, stanna hemma! Kom ombytt till träningen, duscha hemma. Håll god hygien, tvätta händer och fötter noga innan träningen! Vi undviker partekniker och närkontakt under passet och fokuserar på Kihon / Kata / Fysträning.