Fortsättning- & Avancerad grupp i Kollaskolan
Tisdag den 19/1 kl. 19.00 En gemensam Forts & Avancerad grupp kl. 19.00 samma som slutet av VT-15
Torsdag den 21/1 kl. 18.30 Samma tid som HT-15
Tisdag den 26/1 kl. 19.00 En gemensam Forts & Avancerad grupp kl. 19.00 samma som slutet av VT-15

Beroende på antal tränande i gruppen på tisdagar kan denna ev. delas upp igen, till en separat Fortsättningsgrupp och en Avancerad grupp, beslut tas efter träningen tisdag den 26/1.