Med anledning av den drastiskt ökade smittspridningen, samt att nya hårdare restriktioner som väntas komma den 24/11 har KBA KK beslutat att TILLS VIDARE STÄLLA IN ALL VÅR VERKSAMHET, även vår utomhusträning.

Så snart ev. nya riktlinjer kommer som ändrar läget så lägger vi upp detta på hemsidan och FB, så vänligen håll koll på vad som händer här på hemsidan!

GRADERING BARNGRUPPER, gällande gradering för våra Barngrupper så har vi beslutat att INTE ha någon fysisk gradering HT-20. Men ALLA barn som tränat under hösten kommer i slutet av HT att uppgraderas till nästa bältesgrad Mon- / Kyu-grad. Detta förutsätter att man tränat i sin grupp under hösten samt att TERMINSAVGIFTEN för HT är BETALD!! Tyvärr så ser vi fortfarende i november namn på våra närvarolistor som INTE betalat sin Terminsavgift, trots påminnelser, och då blir man inte uppgraderad till en ny grad!

Tills vidare och ev. efter att nya lättnader i riktlinjer kommit kan vår verksamhet ev. starta igen. Men tills dess är alltså ALL verksamhet stoppad omdelebart. Dvs. INGEN TRÄNING kommande helg den 21/11 och 22/11. Vänligen hjälp oss att sprida vidare denna information!

GANBATTE !! Kämpa på, träna hemma!